Przestępstwo posiadania narkotyków stanowiące wypadek mniejszej wagi

Wypadek mniejszej wagi przy przestępstwie posiadania narkotyków zachodzi wówczas gdy w rozpoznawanej sprawie okoliczności łagodzące zdecydowanie przeważają nad okolicznościami obciążającymi. Kryteriami oceny są przede wszystkim ilość i rodzaj posiadanego narkotyku. Poza tym istotne znaczenia ma osoba sprawcy przestępstwa. Bardzo ważna jest w tej sytuacji przekonanie Sądu m.in., że wejście w posiadanie narkotyku przez oskarżonego było tylko incydentem w życiu oskarżonego, a także, iż oskarżony z racji dotychczasowego pozytywnego sposobu życia, planów na przyszłość, sytuacji rodzinnej i wielu innych okoliczność zasługuje na łagodne potraktowanie. Za uznaniem posiadania narkotyków za wypadek mniejszej wagi będzie zwłaszcza przesądzać takie okoliczności jak: dotychczasowa niekaralność za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Podkreślenia wymaga, iż to przede wszystkim od aktywności oskarżonego i jego obrońcy zależy przekonanie Sądu do uznania przestępstwa posiadania narkotyków za wypadek mniejszej wagi. To oskarżony a w szczególności jego obrońca powinni poprzez różnego rodzaju dowody wskazywać na łagodzące okoliczności wejścia przez oskarżonego w posiadane narkotyków oraz dążyć przedstawienia oskarżonego w jak najkorzystniejszym świetle.

Orzecznictwo:

postanowienie SN z 25.9.2002 r. (II KKN 79/00, niepubl.)

"Przy rozstrzygnięciu, czy zachodzi tzw. wypadek mniejszej wagi, ilość posiadanego środka odurzającego jest tylko jednym z elementów, który winien być brany pod uwagę i niewielka ilość środka odurzającego bynajmniej nie musi, niejako automatycznie, prowadzić do uprzywilejowanej subsumcji; o uznaniu konkretnego czynu zabronionego za wypadek mniejszej wagi decyduje całościowa ocena jego społecznej szkodliwości, jako zmniejszonej do stopnia uzasadniającego wymierzenie kary według skali zagrożenia ustawowego przewidzianego w przepisie wyodrębniającym wypadek mniejszej wagi, w kategorii przestępstw określonego typu; na ocenie tej ważą przesłanki dotyczące zarówno przedmiotowej, jak i podmiotowej strony czynu"

Wyrok SN z 24.4.2002 r. (II KKN 193/00, Prok. i Pr. 2003, Nr 5, poz. 12)

"O kwalifikacji prawnej czynu jako wypadku mniejszej wagi (uprzywilejowanego typu przestępstwa) nie decyduje ani dotychczasowa niekaralność oskarżonych, ani dobra opinia w miejscu zamieszkania, ani jakiekolwiek inne okoliczności mające wpływ na wymiar kary, lecz wyłącznie rodzaj i natężenie przedmiotowych oraz podmiotowych znamion czynu".

Opracowano według stanu prawnego - sierpień 2012 r.

PRZYKŁADOWE
PUBLIKACJE PRAWNE
NASZEJ KANCELARII

Wykonanie strony www
Koszalin TwojaOferta.biz

Kancelaraia Adwokacka Koszalin
Zastrzeżenie prawne

Materiały przedstawione na stronie internetowej Kancelarii są zamieszczone jedynie w celu informacyjno-edukacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej, opinii prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Adwokacką adwokat Ilony Waskan. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij