banner

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem i jest uzależnione od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, nakładu pracy adwokata, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sprawy.


Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 200 zł w zależności od poświęconego przez adwokata czasu oraz stopnia skomplikowania sprawy


Polityka rozliczeń kancelarii może przybrać następujące formy:

  • Ryczałtowe (za prowadzenie sprawy np. przed sądem)
  • Godzinowe (uzależnione od ilości zewidencjonowanych godzin pracy)
  • Zadaniowe (np. za przygotowanie pozwu, apelacji, za żalenia, wezwania do zapłaty itp.)
  • procentowe – premia od sukcesu - stosowane jako dodatkowe wynagrodzenie kancelarii głównie w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy. Także w sprawach o zapłatę zachowku lub podział majątku wspólnego, dział spadku
  • sprawy sądowe o zapłatę – w przypadku prowadzenia spraw sądowych, honorarium adwokata może być obliczone w oparciu o stawki wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. W przypadku pomyślnego zakończenia procesu sądowego, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów wynagrodzenia adwokata stosownie do wysokości stawek określonych w wymienionym rozporządzeniu.

Do ustalonej ceny usługi należy doliczyć każdorazowo stawkę podatku VAT 23%.

Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry. 

W szczególnych sytuacjach możliwe jest zawarcie umowy o płatność ratalną.