banner

Co wchodzi w zakres spraw z zakresu prawa rolnego?

 • obrót nieruchomościami rolnymi
 • odrolnienie gruntów/ w zakresie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej
 • dochodzenie wierzytelności przez rolników, producentów, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców, 
 • badanie stanu prawnego nieruchomości rolnych i leśnych
 • podział nieruchomości rolnych i leśnych
 • zniesienie współwłasności nieruchomości rolnych
 • podział majątku w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne
 • dzierżawa gruntów rolnych
 • umowy cywilnoprawne związane z działalnością rolniczą
 • windykacja należności przez rolnika
 • zasiedzenie nieruchomości rolnych
 • odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne
 • prawo spadkowe obejmujące gospodarstwo rolne
 • rozwód rolników
 • odszkodowania za szkody łowieckie, wypadek przy pracy rolnika, gradobicie, w rolnictwie, z OC gospodarstwa
 • odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne
 • egzekucja komornicza w stosunku do rolnika
 • spory sąsiedzkie dotyczące rolnika

 

Jak działam?

 • świadczę kompleksową obsługę transakcji dotyczących nieruchomości rolnych,
 • prowadzę negocjacje
 • udzielam porady prawne
 • sporządzam opinie prawne
 • reprezentuję w postępowaniach sądowych
 • tworzę i opiniuję umowy
 • obsługuję transakcje dotyczące nieruchomości rolnych