banner

Co wchodzi w zakres spraw spadkowych?

 • sprawa o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • sprawa o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasność
 • sprawa o zachowek
 • sprawa o unieważnienie testamentu
 • sprawa o odrzucenie spadku
 • sprawa o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • sprawa o wydziedziczenie lub dotyczące niegodności dziedziczenia.
 • sprawa o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku
 • sprawa o wykonanie zapisu i polecenia

W toku postępowania sądowego ustalane są również takie kwestie jak:

 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • wyjawienie testamentu i nakazanie jego złożenia
 • zabezpieczenie spadku
 • zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • ustanowienie kuratora spadku
 • zgoda sądu na odrzucenie spadku z długami przez małoletnie dziecko
 • Wydziedziczenie
 • nieważność testamentu
 • zaliczenie darowizn na schedę spadkową
 • poszukiwanie i ustalenie spadkobierców dłużnika
 • dotyczące zadłużenia spadku
 • ograniczenie odpowiedzialności i egzekucji spadkobiercy za długi spadkowe poprzez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Jak działam?

 • udzielam porady prawne
 • sporządzam pisma procesowe, m.in.:
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • pozew o zachowek
 • odpowiedź na pozew
 • wnioski dowodowe
 • osobiście reprezentuję Klienta w sądzie
 • prowadzę negocjacje z przeciwnikiem procesowym
 • ustalam strategię procesową


Co oferuję?

 • opiekę prawną na każdym etapie sprawy
 • indywidualną strategię sprawy
 • nieograniczony kontakt mailowy
 • kontakt osobisty, telefoniczny bądź za pośrednictwem komunikatorów typu Skype, ZOOM, GOOGLE Meet w trakcie trwania spraw
 • zredagowanie wszystkich niezbędnych pism procesowych
 • osobisty udział w negocjacjach
 • osobisty udział w posiedzeniach sadowych na rozprawie,
 • doświadczenie i zaangażowanie

Prowadzę też sprawy spadkowe dla Klientów mieszkających za granicą m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii a nawet odległej Australii czy USA.

Często zdarza się, że osoba, która osiedliła się już na stale poza granicami naszego kraju, dziedziczy spadek po swoich krewnych w Polsce.

Wówczas staram się załatwić większość formalności poprzez Internet i za pośrednictwem poczty, aby klienci mogli uniknąć lub do minimum ograniczyć kosztowne wizyty w kraju.