banner

Oferuję kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego.

Do spraw podchodzę bardzo uczciwie i rzetelnie, nie obiecuję rozwiązań niemożliwych do uzyskania, lecz prezentuję wszystkie zagrożenia i możliwości, tak, aby klienci w pełni świadomie mogli decydować o najważniejszych sprawach związanych z ich postępowaniem rozwodowym.

Kilkaset przeprowadzonych postępowań rozwodowych, zarówno za porozumieniem stron, jak również z orzekaniem o winie dało mi duże doświadczenie, która pozwala mi bardzo sprawnie, szybko i kompleksowo ustalić taktykę procesową, przygotowywać dokumenty oraz samego Klienta do sprawy.

 

Jaki zakres spraw rozwodowych prowadzę?

 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód z winy jednego z małżonków
 • rozwód z winy obojga małżonków
 • rozwód połączony z dochodzeniem alimentów na rzecz małżonka niewinnego lub znajdującego się w niedostatku,
 • rozwód połączony z dochodzeniem alimentów na rzecz dzieci, a także ich zabezpieczeniem na czas procesu
 • rozwód połączony z orzeczeniem o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia lub ograniczenia) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
 • rozwód połączony z ustaleniem tzw. pieczy naprzemiennej nad dziećmi,
 • rozwód z orzeczeniem o miejscu zamieszkania dzieci
 • rozwód z orzeczeniem o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem,
 • rozwód z orzeczeniem o podziale majątku wspólnego
 • rozwód z orzeczeniem o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
 • rozwód z orzeczeniem o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania
 • rozwód z orzeczeniem o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania

W podobnym zakresie prowadzę także sprawy o separację:

 • separację w trybie nieprocesowym, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci
 • separację w trybie procesowym

 

Jak działam?

 • udzielam porady prawne
 • ustalam taktykę postępowania
 • pomagam ustalić jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia rozwodu
 • redaguję niezbędne pisma m.in.
 • pozew o rozwód
 • odpowiedź na pozew o rozwód
 • pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci
 • pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • pozew o rozwód wraz wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia miejsca zamieszkania dzieci
 • pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem
 • wszelkie pisma przygotowawcze w toku spraw
 • zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, miejsce pobytu dziecka czy też kontaktów rodzica z dzieckiem
 • pozew o rozwód wraz z wnioskiem o eksmisję małżonka

i inne

 • reprezentuję klientów w sądzie
 • przygotowuję klientów do złożenia zeznań i wystąpienia przed Sądem


Co oferuję?

 • opiekę prawną na każdym etapie sprawy o rozwód
 • indywidualną strategię sprawy rozwodowej
 • nieograniczony kontakt mailowy
 • kontakt osobisty, telefoniczny bądź za pośrednictwem komunikatorów typu Skype, ZOOM, GOOGLE Meet w trakcie trwania sprawy rozwodowej
 • zredagowanie wszystkich niezbędnych pism procesowych
 • osobisty udział w negocjacjach rozwodowych
 • osobisty udział w posiedzeniach sadowych na rozprawie
 • doświadczenie i zaangażowanie

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie rozwodowej?

 • sprawa o rozwód jest postępowaniem o złożonym i wielowątkowym charakterze. Dlatego też bez pomocy doświadczonego w rozwodach adwokata sprawa może przybrać niekorzystny dla strony obrót.
 • pomoc adwokata pomoże uniknąć błędów i braków w pozwie rozwodowym.
 • ustanowienie pełnomocnika w sprawie rozwodowej zwalnia stronę z wielokrotnego stawiania się na kolejnych posiedzeniach.
 • obecność adwokata na sali rozpraw z klientem powoduje, że osoba ta czuje się bezpieczniej i nie jest pozostawiona samym sobie.
 • adwokat pomaga również w przygotowaniu się do złożenia zeznań. Podpowie jakich pytań można się spodziewać i jak na nie odpowiadać.