banner

Co wchodzi w zakres spraw odszkodowawczych?

 • odszkodowanie za wypadek drogowy
 • odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym
 • odszkodowanie za potrącenie pieszego
 • odszkodowanie z OC dla pasażera
 • odszkodowanie powypadkowe dla motocyklisty oraz rowerzysty
 • odszkodowanie za błąd medyczny
 • odszkodowanie za niezdiagnozowanie nowotwór
 • odszkodowanie za niewłaściwą opiekę medyczną
 • odszkodowanie za pomylenie zakresu zabiegu
 • odszkodowanie za odmowę udzielenie świadczenia medycznego


Jakich roszczeń można dochodzić w sprawach odszkodowawczych?

 • w sprawach urazów ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego można dochodzić:
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • odszkodowania za straty majątkowe
 • wyrównania utraconych dochodów
 • zwrotu kosztów leczenia prywatnego
 • renty z tytułu utraty zdolności zarobkowych, renty z tytułu pogorszenia widoków powodzenia w przyszłości
 • wypłaty wynagrodzenia opiekę pełnioną bezpłatnie przez osoby bliskie,

 

 • w sprawach śmierci bliskich w wyniku wypadku samochodowego można dochodzić:
 • zadośćuczynienia za krzywdę,
 • odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym
 • odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i finansowej
 • rent dla dzieci i małżonka
 • zwrotu wszystkich kosztów pogrzebu i pochówku

 

 • W sprawach za błędy medyczne można dochodzić:
 • zadośćuczynienia za krzywdę
 • odszkodowania za straty majątkowe
 • wyrównania utraconych dochodów
 • kosztów leczenia prywatnego
 • wynagrodzenia za pomoc i opiekę pełnioną bezpłatnie przez bliskich
 • renty z tytułu utraty dochodów


Co oferuję?

 • Bezpłatną konsultację 

  Pierwsza konsultacja w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie jest bezpłatna.

 • Jasne warunki finansowe

  Po zapoznaniu się ze sprawą proponuję warunki finansowe jej prowadzenia.

  Zasadniczo wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy składa się z wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia prowizyjnego płatnego po zakończeniu sprawy. Wysokość wynagrodzenia podstawowego dostosowywana jest do możliwości finansowych poszkodowanego. Zdarza się poprzestanie przez kancelarię wynagrodzenia na samym wynagrodzeniu prowizyjnym.

 • Prostą umowę

  Sprawy prowadzę z zachowaniem norm etycznych dotyczących zawodu adwokata. Zawierane ze mną umowy są proste i czytelne.

 • Bezpośredni i bieżący kontakt z adwokatem 

  Dbam o poczucie bezpieczeństwa klienta. Utrzymuję z poszkodowanym kontakt w toku postępowania. Na bieżąco zdaję klientowi relację z tego co się dzieje w jego sprawie.

 • Walkę do samego końca o jak najwyższe odszkodowania

  Nie boję występować do sądu przeciwko ubezpieczycielom czy też sprawcom wypadków. Nie podpisuję ugód niekorzystnych dla mojego klienta. W sposób rzetelny i drobiazgowy prowadzę negocjacje z ubezpieczycielem.


Jak działam?

W ramach powierzonej sprawy:

 • opracowuję strategię postępowania w sprawie
 • pomagam w usystematyzowaniu i gromadzeniu dowodów niezbędnych do uzyskania wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sporządzam pism w toku postępowania przed Ubezpieczycielem, Prokuraturami oraz Sądami
 • reprezentuję klienta w toku postępowania karnego
 • reprezentację klienta przed sądami cywilnymi wszystkich instancji
 • udzielam pomocy w egzekucji wyroku

 

Dlaczego warto wybrać miejscowego adwokata do sprawy o odszkodowanie a nie dużą korporację odszkodowawczą z odległą siedzibą?

 • Korzystając z usług adwokata faktycznie bezpośrednio poszkodowany zleca dochodzenie odszkodowania, a nie korzysta z pośrednika, który ostatecznie również musi zatrudnić do prowadzenia sprawy sądowej o odszkodowanie adwokata, co obniża koszty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
 • Żaden tzw. doradca odszkodowawczy nie ma uprawnień, aby reprezentować osobę poszkodowaną w sądzie.
 • Z miejscowym adwokatem zawsze można spotkać się w biurze kancelarii, aby omówić każdą kwestię w toku postępowania, gdy tymczasem duże korporacje proponują jedynie kontakt telefoniczny i to nie z prawnikiem reprezentującym w Sądzie lecz z całkiem inną osobą.
 • Adwokat związany jest zasadami etyki zawartymi w kodeksie etyki zawodowej.
 • Adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 • Adwokat jest podmiotem profesjonalnie świadczącym pomoc prawną, gdyż w tym zakresie uzyskał wykształcenie prawnicze i odbył aplikację jak i legitymuje się odpowiednim doświadczeniem.
 • Adwokat może reprezentować Klienta w postępowaniu karnym, przed prokuraturą i organami ścigania.
 • Adwokat może reprezentować Klienta przed sądem.