banner

Posiadam bogate doświadczenie w sprawach dotyczących ruchu drogowego, spraw związanych z obroną osób, którym zatrzymano prawo jazdy za jazdę po alkoholu lub narkotykach, spraw dotyczących wypadków drogowych jak również w sprawach narkotykowych czy też karnych wykonawczych.

Wszelkie sprawy karne z dziedziny ruchu drogowego stanowią dla mnie „chleb powszedni”, gdyż zajmuję się nimi od wielu lat. Mogę się pochwalić całą rzeszą klientów, dla których uzyskałam satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.


Co wchodzi w zakres spraw karnych, w których się specjalizuję?

 • przestępstwa i wykroczenia komunikacyjne
 • przestępstwa narkotykowe
 • przestępstwa prywatnoskargowe
 • przestępstwa przeciwko mieniu
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 
 • sprawy karne wykonawcze
 • i inne przestępstwa


Jak działam i co oferuję?

 • reprezentuję podejrzanego czy też pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
 • reprezentuję oskarżonego jak również pokrzywdzonego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • bronię obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • reprezentuję oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • reprezentuję skazanego w postępowaniu wykonawczym
 • biorę udział w czynnościach śledztwa, w tym przesłuchaniach świadków, podejrzanych, oraz w posiedzeniach i rozprawach
 • składam zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy czy środków zapobiegawczych, jak tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe czy dozór
 • składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa albo wykroczenia
 • przygotowuję projekt ugodowego rozstrzygnięcia sprawy w trybie art. 335 k.p.k. albo 387 k.p.k. (tzw. dobrowolne poddanie się karze)
 • składam wnioski o warunkowe umorzenie postępowania
 • składam apelację albo kasację, jeśli klient przyjdzie do mnie na późniejszym etapie sprawy
 • składam wnioski w postępowaniu wykonawczym, np. o skrócenie środka karnego, czy o blokadę alkoholową
 • przystępuję do sprawy administracyjnej, względnie składam odwołanie od decyzji
 • piszę apelacje od wyroków do Sądu II-instancji czyli Sądu Okręgowego lub Sądu Apelacyjnego


Przestępstwa i wykroczenia komunikacyjne

Jaki zakres spraw obejmują przestępstwa i wykroczenia drogowe?

 • spowodowanie wypadku drogowego albo kolizji ( art. 177 kk)
 • prowadzenie pojazdu po alkoholu ( art. 178 a § 1 kk)
 • prowadzenie pojazdu po narkotykach (art. 178 a § 1 kk)
 • spowodowanie wypadku drogowego po alkoholu lub narkotykach (art. 178 § 1 kk)
 • spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (art. 177 § 2 kk)
 • ponowne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178 a § 4 kk)
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień (art. 180 a kk)
 • ucieczka przed pościgiem policyjnym (art. 178 b kk)
 • spowodowanie katastrofy w ruchu (art. 173 kk)
 • spowodowanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu (art. 174 kk)

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata przy przestępstwie m.in. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości/po użyciu alkoholu lub narkotykach czy też innych przestępstwach komunikacyjnych?

 • Bez pomocy adwokata specjalizującego się w przestępstwach popełnionych przez nietrzeźwych kierowców można narazić się na wyższy wymiar kary, niż się na to zasługuje.
 • Przesłuchujący sprawcę przestępstwa pod wpływem alkoholu lub narkotyków może wykorzystać sytuację i wymusić zaakceptowanie własnych propozycji, które są zazwyczaj niekorzystne dla oskarżanego.
 • Obecność adwokata pozwoli uniknąć podjęcia nieprzemyślanej decyzji. Ponadto zawsze istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania lub nawet uniewinnienia, z których nigdy nie powinno się rezygnować.


Przestępstwa narkotykowe

Jaki zakres spraw obejmują przestępstwa narkotykowe?

 • produkcja i przetwarzanie narkotyków
 • przemyt narkotyków
 • wprowadzenie narkotyków do obrotu i uczestnictwo w obrocie narkotykami
 • udzielanie innej osobie narkotyków
 • udzielanie narkotyków osobie trzeciej w celach zarobkowych (handel)
 • posiadanie narkotyków


Sprawy karne wykonawcze

Jaki zakres spraw obejmują sprawy karne wykonawcze?

 • skrócenie środka karnego tj. zakazu prowadzenia pojazdów czy o blokadę alkoholową
 • pomoc prawna w uzyskaniu dozoru elektronicznego
 • reprezentacja w sprawie o warunkowe zwolnienie z zakładu karnego,
 • pomoc w uzyskaniu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • pomoc przy odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności
 • i pozostałe sprawy wykonawcze