banner

Sprawy o podział majątku są często bardzo skomplikowana, ważne jest z jednej strony kompleksowe podejście do pojawiających się problemów, zaś z drugiej bogata wiedza praktyczna i teoretyczna, którą posiadam.

Co wchodzi w zakres spraw o podział majątku wspólnego?

 • sprawy o podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • rozliczenia nakładów i wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny
 • rozliczenia nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty
 • rozliczenia wzajemnych roszczeń małżonków z tytułu spłaconych długów z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie
 • wzajemnych roszczeń małżonków z tytułu posiadania poszczególnych składników majątku wspólnego w okresie od chwili ustania wspólności ustawowej do chwili podział majątku wspólnego
 • żądania stwierdzenia bezskuteczności rozporządzenia przez małżonka udziałem w przedmiocie należącym do majątku wspólnego
 • ustalenie w skład jakiego majątku wchodzi firma jednego z małżonków czy też udziały jednego z małżonków w spółce 

Jak działam?

 • analizuję sytuację oraz otrzymane od klienta dokumenty oraz udzielam porady prawnej
 • przygotowuję indywidualną strategię prowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • pomagam w ustaleniu oraz weryfikacji elementów wchodzących w skład majątku wspólnego
 • udzielam pomocy w dokonaniu wyceny określonych składników majątku, w szczególności również nieruchomości
 • przygotowuję odpowiednie pisma, w tym – w zależności od strony postępowania – przedsądowego wezwania do podziału majątku wspólnego, odpowiedzi na takie wezwanie, wniosku o podział majątku wspólnego, odpowiedzi na taki wniosek
 • przygotowuję umowy pomiędzy małżonkami w sprawie o podział majątku wspólnego, jak również między konkubentami
 • pomagam przy sporządzaniu projektu podziału majątku wspólnego lub jego sporządzenie
 • prowadzę mediacje
 • reprezentuję podczas postępowania sądowego