banner

O co Sąd pyta w sprawie rozwodowej?

Przykładowe pytania w sprawie rozwodowej - jak się do nich przygotować?

Sprawy o rozwód zasadniczo wiążą się z dużymi emocjami, więc warto poznać pytania jakie mogą paść na sali rozpraw, aby móc się do nich przygotować.

Zakres pytań Sądu jest różny w zależności od tego czy jest to rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie bądź czy mamy do czynienia z ustaleniem kwestii dotyczących dzieci (władza rodzicielska, miejsce zamieszkania, kontakty, alimenty).

Podczas rozprawy jako pierwszy pytania zadaje sędzia prowadzący sprawę, następnie pełnomocnik reprezentujący daną stronę, a wreszci...

Czytaj dalej

Opublikowany 14 gru 2023

Co może być powodem odwołania darowizny nieruchomości z uwagi na rażącą niewdzięczność obdarowanego?

 Zgodnie z art. 898 par. 1 KC  darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. 

 

Z mojej praktyki zawodowej mogę wskazać, iż bardzo często do prób cofnięcia darowizny dochodzi we wskazanych poniżej sytuacjach:

– w sytuacji rozwodu i chęci odzyskania nieruchomości darowanej jednemu z małżonków przez drugiego małżonka lub jego rodzinę

– zaniedbywania przez obdarowanego darczyńcy

- całkowitego zerwania kontaktów obdarowanego z darczyńcą

– sporów rodzinnych skutkujących ustaniem prawidłowych relacji rodzinnych

 

Jak należ

Czytaj dalej

Opublikowany 07 gru 2023

Rozwód z adwokatem czy bez?

Kiedy w sprawie rozwodowej warto wybrać się do adwokata lub czy warto brać adwokata do rozwodu?

Te i inne pytania często padają wśród moich klientów podczas pierwszego spotkania.

Przepisy nie wymagają, żeby któryś z rozwodzących się małżonków był reprezentowany w sprawie rozwodowej przez adwokata. Jest to wyłącznie ich wybór lub potrzeba.

Na pewno warto skorzystać z porady prawnej, dzięki której otrzymasz informacje nie tylko o procedurach sądowych, ale przede wszystkim o szansie satysfakcjonującego dla Ciebie rozstrzygnięcia sądowego.

Warto wybrać się na poradę już w trakcie rozstania i prze...

Czytaj dalej

Opublikowany 23 lis 2023

Co to jest przemoc ekonomiczna i jak wykazać ją jako wyłączną winę rozwodu?

Przemoc ekonomiczna najkrócej mówiąc to nielojalność małżonków w sprawach finansowych. Jest odmianą przemocy psychicznej i ma dwa główne oblicza.

Z jednej strony może polegać na wykorzystywaniu zależności finansowej współmałżonka, wydzielaniu mu pieniędzy czy też na całkowitym odcięciu od pieniędzy. 

Z drugiej strony może oznaczać nieróbstwo współmałżonka, bierność w podejmowaniu starań na rzecz zaspokajania potrzeby rodziny.

Bardzo często pojawia się w rodzinach, w których tylko mąż pracuje zarobkowo, a żona zajmuje się dziećmi i domem.

Przemoc ekonomiczna to szeroki wachlarz nadużyć ekonomic...

Czytaj dalej

Opublikowany 15 lis 2023

Jak udowodnić zdradę współmałżonkowi?

Jak udowodnić zdradę współmałżonkowi ?

Zdrada małżeńska należy do zawinionych przesłanek rozkładu pożycia, z tymże trzeba ją przed Sądem udowodnić. Zgodnie z ogólną regułą procesu cywilnego strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne we wszystkich kwestiach, czy to wysokości alimentów, czy to kwestii winy. Dowodem w sądzie może być wszystko. Artykuł 227 Kodeksu postępowania cywilnego podaje, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Najbardziej pożądaną okolicznością byłoby posiadanie bezpośrednich dow...

Czytaj dalej

Opublikowany 27 paź 2023