banner

Przemoc ekonomiczna najkrócej mówiąc to nielojalność małżonków w sprawach finansowych. Jest odmianą przemocy psychicznej i ma dwa główne oblicza.

Z jednej strony może polegać na wykorzystywaniu zależności finansowej współmałżonka, wydzielaniu mu pieniędzy czy też na całkowitym odcięciu od pieniędzy. 

Z drugiej strony może oznaczać nieróbstwo współmałżonka, bierność w podejmowaniu starań na rzecz zaspokajania potrzeby rodziny.

Bardzo często pojawia się w rodzinach, w których tylko mąż pracuje zarobkowo, a żona zajmuje się dziećmi i domem.

Przemoc ekonomiczna to szeroki wachlarz nadużyć ekonomicznych, któryh celem jest utrzymanie dominacji i kontrola współmałżonka.

Może polegać m.in. na:

 • zabieraniu pieniędzy
 • trwonieniu pieniędzy
 • nieróbstwie (uchylaniu się od podjęcia pracy zarobkowej mimo braku przeciwskazań do jej podjęcia)
 • chorobliwym skąpstwie
 • niełożeniu na utrzymanie rodziny
 • wydzielaniu pieniędzy,
 • zmuszaniu współmałżonka do ciągłego proszenia o pieniądze
 • zmuszaniu współmałżonka do zdawania raportów z wszelkich wydatków
 • utrudnianiu podjęcia pracy lub zmuszania do jej porzucenia,
 • sprawowanie nadzoru i ograniczanie zużycia wody, energii elektrycznej oraz środków higieny osobistej
 • ograniczaniu możliwości korzystania ze wspólnej własności, na przykład mieszkania czy samochodu.
 • kontrolowaniu dostępu do opieki zdrowotnej, do edukacji,
 • niszczeniu rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność,
 • wymuszenie wzięcia kredytu lub podpisania niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
 • zmuszaniu do zawarcia rozdzielności majątkowej
 • zmuszaniu do przeniesienia własności określonych rzeczy, np. udziału w nieruchomości
 • zaciąganie kredytów bez wiedzy partnera
 • przywłaszczanie przez współmałżonka środków przeznaczonych na utrzymanie rodziny
 • szantażowanie, czyli uzależnianie przekazania pieniędzy od wykonania przez współmałżonka określonej czynności lub spełnienia innego warunku (często połączona przemocą seksualną).
 • wymuszanie podjęcia pracy bez wynagridzenia w firmie współmałżonka, a nawet fikcyjne zatrudnianie współmałżonka
 • zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych
 • odmawianie dostępu do informacji lub do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji ekonomicznej rodziny.

Przemoc ekonomiczna stanowi rażące naruszenie podstawowych obowiązków małżeńskich i godzi w dobro rodziny, a co za tym idzie jest zawinioną przyczyną rozwodu.

 

Jak udowodnić przemoc ekonomiczną w procesie rozwodowym?

Przemoc ekonomiczną można udowodnić m.in. za pomocą wskazanych poniżej instrumentów:

 • zeznania świadków
 • przesłuchanie stron
 • nagrania audio wraz z transkrypcjami
 • filmy z nagraniami scen małżeńskich związanych z przemocą ekonomiczną
 • maile i smsy
 • potwierdzenia zablokowania współmałżonkowi karty debetowej czy kredytowej bądź dostępu do konta
 • rachunki, wyciągi z konta bankowego czy kart debetowych/kredytowych, wydruki zamówień w sklepach internetowych – na potwierdzenie trwonienia pieniędzy
 • wydruk historii rachunku bankowego – na potwierdzenie wydatkowania wszystkich pieniędzy na utrzymanie rodziny i braku wsparcia po stronie współmałżonka
 • opinie biegłych sądowych, w tym ramach opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wskazujące na stosowanie lub doświadczanie przemocy ekonomicznej
 • zaświadczenie lekarskie o podjęciu terapii w związku ze stosowaniem bądź doświadczaniem przemocy ekonomicznej
 • orzeczenia sądów,
 • zaświadczenia z instytucji wspomagających ofiary przemocy domowej
 • informacje z Niebieskiej Karty
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • prawomocny wyrok skazujący współmałżonka za znęcanie się psychiczne nad małżonkiem (a nawet całą rodziną).

 

Opublikowany w kategorii Aktualności, Rozwody 15 lis 2023

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.