banner

Zachowek w pigułce

Komu przysługuje zachowek?

Uprawnionymi do zachowku są:

  • zstępni (tj. dzieci lub wnuki)
  • małżonek
  • rodzice spadkodawcy

– pod warunkiem, że byliby powołani do spadku z ustawy.

Warto pamiętać, że roszczenia z tytułu zachowku mogą być podnoszone nie tylko przez tych uprawnionych, którzy zostali całkowicie pominięci w testamencie, ale również przez spadkobierców powołanych do spadku lub zapisobierców, jeżeli okaże się, że mimo powołania do spadku lub otrzymania zapisu nie otrzymali oni od spadkodawcy minimalnej wartości zachowku. W takim przypadku roszczenie tychże osób stanowi uzupełnienie zachowk...

Czytaj dalej

Opublikowany 19 lip 2022