banner

Skuteczne metody uzyskania odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Przesłanki odręczenia wykonania kary pozbawienia wolności powinny być stosowane przez sądy tak samo w całej Polsce, ale tak nie jest.

Z mojej praktyki adwokackiej mogę powiedzieć, że zdarza się, że na przykład  inaczej orzeka Sąd Okręgowy w Koszalinie od Sądu Okręgowego w Słupsku.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności stanowi odstępstwo od zasady bezzwłocznego wykonania kary orzeczonej wyrokiem sądu.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może zostać rozpoznany wyłącznie w przypadku, gdy skazany nie rozpoczął wykonywania kary pozbawienia wolności.

Jednakże, złożenie ...

Czytaj dalej

Opublikowany 30 lis 2023