banner

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Zakres możliwości zaspokojenia się wierzyciela z tytułu zobowiązania zaciągniętego przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej uregulowany jest przepisem art. 41 KRO. Na podstawie przepisu art. 41 KRO można wyróżnić trzy sytuacje wpływające na zakres możliwości zaspokojenia się wierzyciela. Czytaj dalej

Opublikowany 20 wrz 2012

Rozliczenia majątkowe pomiędzy konkubentami

Sprawa rozliczeń między konkubentami nie jest uregulowana w przepisach prawa i istnieją rozbieżności (zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w doktrynie prawa) co do tego, w jaki sposób dokonać rozliczeń finansowych pomiędzy konkubentami. Czytaj dalej

Opublikowany 20 lip 2012

Ile kosztuje podział majątku wspólnego?

Podziału majątku możemy dokonać w drodze umowy lub w sądzie. Koszty podziału majątku wspólnego uzależnione są od tego, czy strony są zgodne co do sposobu podziału, a także odpowiednio od wysokości taksy notarialnej, bądź wynagrodzenia pełnomocnika procesowego. Czytaj dalej

Opublikowany 01 mar 2012