banner

Przykładowe pytania w sprawie rozwodowej - jak się do nich przygotować?

Sprawy o rozwód zasadniczo wiążą się z dużymi emocjami, więc warto poznać pytania jakie mogą paść na sali rozpraw, aby móc się do nich przygotować.

Zakres pytań Sądu jest różny w zależności od tego czy jest to rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie bądź czy mamy do czynienia z ustaleniem kwestii dotyczących dzieci (władza rodzicielska, miejsce zamieszkania, kontakty, alimenty).

Podczas rozprawy jako pierwszy pytania zadaje sędzia prowadzący sprawę, następnie pełnomocnik reprezentujący daną stronę, a wreszcie pełnomocnik współmałżonka. Sędzia może jednak dopytywać strony na każdym etapie postępowania, gdy coś zainteresuje go z wypowiedzi małżonków. Małżonkowie mają prawo również zadawać sobie nawzajem pytania, ale najlepiej jest, gdy czynią to za nich ich pełnomocnicy. Gdy małżonek chce podpowiedzieć swojemu pełnomocnikowi jakie winnien zadać pytanie to najlepiej jest, aby zapisał je na kartce, a pełnomocnik odpowiednio sformułuje treść pytania, aby było one precyzyjne i nie podlegało uchyleniu przez Sąd.

Jakie pytania zadaje Sąd w każdej sprawie rozwodowej (bez względu na rodzaj rozwodu)?

 1. Ile Pani/Pan ma lat?
 2. Jaki Pani/Pan ma zawód, wykształcenie?
 3. Czy Pani/Pan pracuje a jeżeli tak to gdzie i za jakim wynagrodzeniem?
 4. Kiedy zawierała Pani/Pan związek małżeński?
 5. Czy to był Pana/Pani pierwszy związek małżeński?
 6. Czym kierowała się Pani zawierając związek?
 7. Jaki ustrój majątkowy jest w Pani/Pana małżeństwie i czy była zawierana intercyza?
 8. Czy mieszkają Państwo razem, a jeżeli nie to kiedy się Pani/Pan wyprowadziła i gdzie?
 9. Czy darzy Pani/Pan małżonka uczuciem miłości, a jeżeli nie to kiedy to uczucie zaczęło się zanikać?
 10. Czy dochodzi pomiędzy Państwem do pożycia intymnego, a jeżeli nie to kiedy ustało to pożycie?
 11. Czy prowadzą Państwo wspólne gospodarstwo domowe?
 12. Czy posiadają Państwo wspólne finanse?
 13. Jak długo się znał Pan/Pani z żoną przed ślubem?
 14. Czy Pani/Pan mieszkali ze sobą przed ślubem?
 15. Czy mają Państwu wspólne małoletnie dzieci?
 16. Czy Pani/Pan mają dzieci pozamałżeńskie?
 17. Jak układało się w Pani/Pana małżeństwie na przestrzeni lat? Innymi słowy do kiedy było pomiędzy Państwem dobrze a od kiedy zaczęło się dziać źle?
 18. Z jakich przyczyn zaczęły się psuć relacje małżeńskie?
 19. Czy próbowali Państwo ratować małżeństwo? Czy korzystali z jakieś pomocy, terapii?
 20. Czy widzi Pani/Pan możliwość kontynuowania małżeństwa?
 21. Czy chcą Państwo skorzystać z mediacji?

Przykładowe pytania w sprawie rozwodowej, gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci:

 1. W jaki wieku są dzieci?
 2. Czy dzieci uczęszczają do placówek edukacyjnych (żłobek, przedszkole, szkoła itp.)?
 3. Czy dzieci są zasadniczo zdrowe, czy chorują na coś przewlekle?
 4. Pod czyją opieką pozostają dzieci?
 5. Jaki jest koszt utrzymania każdego z dzieci?
 6. W jaki sposób, w jakiej wysokości małżonkowie partycypują w kosztach utrzymania dzieci?
 7. Czy współmałżonek utrzymuje kontakty z dziećmi, a jeżeli tak to w jakim zakresie?
 8. Czy są jakieś zastrzeżenia co do kontaktów dzieci z drugim rodzicem?
 9. Czy dzieci wiedzą o rozwodzie, a jeżeli tak to czy zaadoptowały się już do tej sytuacji?
 10. Czy dzieci zostały objęte opieką psychologiczną, terapeutyczną lub czy była potrzeba objęcia dzieci taką opieką?

Rozwód z winy małżonka – jakich pytań należy się spodziewać w sprawie rozwodowej?

Jeżeli rozwód ma być orzeczony z wyłącznej winy jednego małżonka to zadawane pytania są bardziej szczegółowe i dotyczą przede wszystkim sytuacji wskazywanych przez strony jako powody rozwodu (zdrada małżeńska, alkoholizm lub inne nałogi, przemoc itd.)

Zawsze jednak pada pula ogólnych pytań takich jak:

 1. Kiedy w Pani/Pana ocenia nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?
 2. W czym upatruje Pani/Pan winę małżonka?
 3. Czy zgadza się Pani z zarzutami współmałżonka, które padły podczas przesłuchania lub były podawane w pismach procesowych?

Jaka jest najlepsza metoda przygotowania się do odpowiedzi na pytania Sądu w sprawie rozwodowej?

Z mojej wieloletniej praktyki sądowej uważam, że najlepszą opcją przygotowania się do zeznawania na rozwodzie jest wspólne opracowanie z pełnomocnikiem orientacyjnej listy pytań i ich omówienie względnie spisanie ich na piśmie. Takie przygotowanie pozwoli na uporządkowanie myśli i doda pewności siebie w czasie przesłuchania

 

 

 

 

Opublikowany w kategorii Aktualności, Rozwody 14 gru 2023

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.