banner

Niższy stopień winy kierującego pod wpływem alkoholu

Przestępstwa bądź wykroczenia z udziałem nietrzeźwych kierowców niosą za sobą poważne konsekwencje karne. Czytaj dalej

Opublikowany 02 lut 2022

Jak egzekwować alimenty, gdy dłużnik przebywa za granicą (alimenty od rodzica przebywającego za granicą)?

Od zobowiązanego do alimentacji rodzica, który wyjechał za granicę, można wyegzekwować alimenty na dwa sposoby. Pierwszy sposób odbywa się trybie zawartym w Konwencji Nowojorskiej, a drugi natomiast – na podstawie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych Czytaj dalej

Opublikowany 04 maj 2013

Rozliczenia majątkowe pomiędzy konkubentami

Sprawa rozliczeń między konkubentami nie jest uregulowana w przepisach prawa i istnieją rozbieżności (zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w doktrynie prawa) co do tego, w jaki sposób dokonać rozliczeń finansowych pomiędzy konkubentami. Czytaj dalej

Opublikowany 20 lip 2012

Jak się rozwieść – najczęściej zadawane pytania?

Pozew składa się do Sądu Okręgowego w okręgu, w którym małżonkowie wspólnie zamieszkiwali lub nadal zamieszkują. W pozwie należy wskazać, imiona i nazwiska, adresy stron oraz wskazać czego się domagamy wraz z uzasadnieniem dlaczego. Czytaj dalej

Opublikowany 11 maj 2012

Ile kosztuje podział majątku wspólnego?

Podziału majątku możemy dokonać w drodze umowy lub w sądzie. Koszty podziału majątku wspólnego uzależnione są od tego, czy strony są zgodne co do sposobu podziału, a także odpowiednio od wysokości taksy notarialnej, bądź wynagrodzenia pełnomocnika procesowego. Czytaj dalej

Opublikowany 01 mar 2012