banner

Rady dla kierowcy zaraz po zatrzymaniu za jadę po pijanemu?

Każdemu kierowcy, który zostanie złapany na gorącym uczynku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu przysługuje prawo do obrony.

Jak zachować się zaraz po zatrzymaniu przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

  1. zachowaj czujność i trać głowy
  2. wykonuj polecenia policjantów, ale nie w bezwzględny sposób, nie wchodź z nimi w zbędną dyskusję, gdyż w postępowaniu karnym mogą być potem przesłuchani w charakterze świadków i będą zeznawać jak się zachowywałeś, a to może być ważne przy ocenie Twojej postawy przez Sąd w postępowaniu dowodowym
  3. Zastanów się na spokojnie czy lepiej dla Ciebie będzie poddać się badaniu na zawartość alkoholu za pomocą alkomatu czy też poprzez badanie krwi. Miej jednak na uwadze, że badanie krwi jest dokładniejsze, ale z kolei dłużej trwa niż badanie alkomatem, a czas zasadniczo przybliża kierowcę do trzeźwienia.
  4. Zapoznaj się dokładanie z dokumentami, które podpisujesz przy policji, a w szczególności z protokołem badania trzeźwości alkomatem czy też protokołem zatrzymania
  5. Dopilnuj by w protokołach, które podpisujesz były wpisane wszystkie istotne informacje, które podałeś policjantom. Często słyszę od klientów, że mówili policjantom a co innego, a co innego zostało wpisane w protokół, na co też w nerwach nie zwrócili uwagi.
  6. Sprawdź na wydrukach z alkomatu wyniki badania Twojej trzeźwości. Alkomat podaje wyniki w mg/l.
  7. Pilnuj, by kolejnymi badaniami stanu trzeźwości minęło nie mniej niż 15 minut
  8. Nie podejmuj pochopnie decyzji w kwestii dobrowolnego poddania się karze. Nie zgadzaj się automatycznie na każdą propozycję i nie działaj pod jakąkolwiek presją.
  9. Pamiętaj, że korzystniejsze od dobrowolnego poddania się karze jest warunkowe umorzenie postępowania. Może się zdarzyć, że przesłuchujący będzie Cię straszył, że w przypadku odmowy zaakceptowania jego propozycji dobrowolnego poddania się karze sąd wyda znacznie surowszy wyrok, co praktycznie się nie zdarza.
  10. Możesz skorzystać z odmowy składania wyjaśnień, aby po zwolnieniu przez policję skorzystać z porady adwokata, który ustali dla ciebie taktykę procesową.

Opublikowany w kategorii Aktualności, Utrata prawa jazdy 16 maj 2023

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.