banner

Kiedy w sprawie rozwodowej warto wybrać się do adwokata lub czy warto brać adwokata do rozwodu?

Te i inne pytania często padają wśród moich klientów podczas pierwszego spotkania.

Przepisy nie wymagają, żeby któryś z rozwodzących się małżonków był reprezentowany w sprawie rozwodowej przez adwokata. Jest to wyłącznie ich wybór lub potrzeba.

Na pewno warto skorzystać z porady prawnej, dzięki której otrzymasz informacje nie tylko o procedurach sądowych, ale przede wszystkim o szansie satysfakcjonującego dla Ciebie rozstrzygnięcia sądowego.

Warto wybrać się na poradę już w trakcie rozstania i przed wszczęciem procesu rozwodowego, co pozwoli lepiej przygotować się do rozwodu chociażby pod względem dowodowym.

Aby ułatwić sobie podjęcie decyzji czy podejmować współpracę z adwokatem po poradzie prawnej należy sobie zadać pytania:

 1. Czy porada prawna jest dla Ciebie wystarczająca do samodzielnego działania w sprawie, tzn. czy wiesz co napisać i jak poprawnie sformułować wnioski, jakie dowody zgromadzić i jak przygotować się do zeznawania w sądzie?
 2. Czy lepiej byłoby, aby adwokat napisał Ci pismo procesowe, a do Sądu pójdziesz samemu?
 3. Czy lepiej byłoby zlecić adwokatowi pełną reprezentację w sprawie tzn., że adwokat pisałby za Ciebie pisma procesowe i chodził z Tobą na rozprawy do Sądu?

 

Ile kosztuje adwokat wynajęty do rozwodu? I ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej w mieście Koszalin?

Honorarium adwokata w sprawie rozwodowej w Koszalinie, gdzie mam siedzibę czy też w innym mieście uzależniona jest rodzaju sporu sądowego.

Nie jestem w stanie z góry na same hasło rozwód z winy czy też bez orzekania o winie od razu wycenić wysokość wynagrodzenia. Na rynku usług prawniczych za udział adwokata w sprawie rozwodowej trzeba zapłacić od ok. 3.000 zł wzwyż.

Zasadniczo koszty rozwodu z orzekaniem o winie są wyższe, niż w sytuacji, gdy chcesz złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie potrafi ciągnąć się latami i wymaga od adwokata większego nakładu pracy.

Z kolei rozwód bez orzekania o winie może skończyć się nawet na jednej rozprawie, chociaż nie zawsze jest to prawda, gdyż w przypadku rozwodu bez winy mogą się  pojawić również spory w kwestii miejsca zamieszkania dzieci, sposobu uregulowania władzy rodzicielskiej, narodowości stron czy choćby sposobu obliczenia alimentów i wówczas rozwód może trwać równie długo jak rozwód z orzeczeniem o winie.

Należy pamiętać, że rozwód jest jedyną tego rodzaju sytuacją, w której podczas jednego procesu Sąd rozstrzyga łącznie o kilku kwestiach rodzinno-majątkowych. Gdyby po rozwodzie któryś z małżonków musiałby pójść zmienić wyrok rozwodowy to przeważnie każda kwestia rodzinna będzie rozstrzygana w odrębnych sprawach, co oczywiście rzutuje na potrzebę osobnego opłacania każdej z tych spraw.

Aby móc wycenić wysokość wynagrodzenia w sprawie rozwodowej adwokat musi znać odpowiedzi na wszystkie wskazane poniżej pytania:

 1. Czy rozwód będzie orzekany z winy, czy z bez orzekania o winie drugiego małżonka?
 2. Czy jest konflikt pomiędzy małżonkami co do opieki nad dziećmi, sposobu uregulowania władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci czy też kontaktów dzieci z drugim rodzicem?
 3. Czy jest spór co do wysokości alimentów na dzieci?
 4. Czy małżonek zamierza dochodzić na siebie alimentów?
 5. Czy jest zgłaszane roszczenie dotyczące eksmisji współmałżonka ze wspólnego mieszkania?
 6. Czy jest spór na tle wspólnego zamieszkiwania małżonków w trakcie rozwodu?
 7. Czy w rozwodzie zostało podniesione żądania podziału majątku wspólnego?

Często zachęcam do skorzystania z porady prawnej podczas, której adwokat będzie w stanie odebrać od klienta odpowiedzi na wskazane powyżej pytania, co pozwoli mu na oszacowanie jego nakładu pracy oraz orientacyjnego czasu trwania sprawy i ustalenie wysokości honorarium.

Podkreślam jednak, że pomoc prawna w sprawie o rozwód obejmuje szereg czynności:

 1. wnikliwe ustalenie i opracowanie stanu faktycznego w sprawie,
 2. napisanie pozwu,
 3. udział w rozprawach (często jest ich więcej niż jedna i trwają po kilka godzin),
 4. przygotowanie wniosków o zabezpieczenie oraz innych pism procesowych w toku sprawy
 5. przygotowanie zażaleń na postanowienia Sądu o zabezpieczeniach roszczeń w toku sprawy
 6. spotkania bezpośrednie, rozmowy telefoniczne i e-mailowe z klientem

 

 

Opublikowany w kategorii Aktualności, Rozwody 23 lis 2023

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.