banner

Jak przekonać Sąd, aby nie zabierał kierującemu wszystkich kategorii prawa jazdy?

Jeżeli doszło do przypisania przestępstwa z art. 178 a § 1 kk to należy liczyć się z tym, że Sąd może chcieć zasądzić środek karny w postaci zakaz prowadzenia pojazdów, co nie oznacza jednak, że Sąd musi zabierać kierującym wszystkie posiadane przez niego kategorie prawa jazdy.

Niektórzy kierujący, w tym zwłaszcza zawodowi kierowcy, dysponują całym wachlarzem uprawnień począwszy od kategorii A do kategorii T włącznie.

Istnieje możliwość przekonania Sądu, aby pozostawił kierowcy kategorię B i zabrał pozostałe kategorie tj. C, D i E.

Dla wielu kierowców, w tym zwłaszcza zawodowych kierowców, utrata prawa jazdy wiąże się z całkowitą utratą pracy i dużymi problemami finansowymi i innymi konsekwencjami, które są odczuwane przez ich rodziny.

Niepisaną zasadą jest jednak zabieranie przez Sąd uprawnień do kierowania pojazdem tej kategorii, który był prowadzony przez kierującego w stanie nietrzeźwości.

Dla przykładu jeżeli prowadziłeś samochód ciężarowy to stracisz prawo jazdy kat. C , C+E ale możesz walczyć o zachowanie kat. B, która pozwoli na jazdę samochodem i zachowanie pracy, być może w innym zakresie, ale nie będzie to wymagało od Ciebie na przykład przekwalifikowania.

Co ma wpływ na to czy Sąd zostawi kierującemu niektóre kategorie prawa jazdy? Wśród najważniejszych okoliczności wymienić należy:

  • stopień nietrzeźwości
  • czas prowadzenia pojazdu (dzień lub noc, godziny szczytu czy niedzielne popołudnie)
  • miejsce prowadzenia (centrum miasta lub wieś, małe miasteczko, na drodze krajowej lub innej mało uczęszczanej drodze lokalnej)
  • natężenie ruchu pieszego i kołowego (duży ruch innych pojazdów lub liczny pieszych, pobliże zabudowań czy też poza zabudowaniami mieszkalnymi)
  • Okoliczności zatrzymania kierującego (przy kolizji, wypadku drogowym czy też przy rutynowej kontroli)
  • Okoliczności dotyczące stanu zawodowego i rodzinnego kierującego (prawo jazdy konieczne do wykonywania pracy a nie tylko do dojeżdżania do pracy, miejsce zamieszkania kierowcy w znacznym oddaleniu od środków transportu publicznego a konieczność dowożenia np. chorych członków rodziny do lekarza itd.)

Wymienione okoliczności nie mają wyczerpującego charakteru, lecz stanowią jedynie przykładowe argumenty.

W obecnym stanie prawnym ważne jest jednak, aby skupić się na odzyskaniu prawa jazdy kat. B z uwagi na sprzeczność pomiędzy sankcjami wymierzanymi przez Sądy a tymi wymierzanymi przez Starostę w drodze decyzji administracyjnej.

Opublikowany w kategorii Utrata prawa jazdy 26 paź 2023

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.