banner

 

Według obowiązujących aktualnie przepisów wyróżnia się stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości.

W przypadku jazdy w stanie po spożyciu mamy do czynienia jedynie z wykroczeniem. 

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości to już jednak przestępstwo i grożą za to znacznie bardziej poważniejsze konsekwencje niż za wykroczenie.

W polskim prawie jazda pod wpływem alkoholu dzieli się na 3 kategorie.

  1. Pierwsza kategoria jest od 0 do 0,19 promila. W takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności karnej.
  2. Druga kategoria jest 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Jeżdżąc pod takim wpływem alkoholu popełniamy już wykroczenie, za które grozi nam areszt lub grzywna nie mniejsza niż 50 zł a także obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych- art. 87 k.w.
  3. Trzecią kategorią jest jazda pod wpływem alkoholu przekraczającym 0,5 promila alkoholu we krwi. Konsekwencje jazdy pod takim wpływem są już znacznie poważniejsze, gdyż czyn ten jest traktowany jak przestępstwo. Za przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli jest to recydywa, to kara podlega dodatkowemu zaostrzeniu, przez pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5 - art. 178a k.k.
  • Pierwsza sankcja - zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.
  • Druga sankcja – możliwość zasądzenia kary grzywny,
  • Trzecia sankcja - wymierzenie również świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł i nie większej niż 60.000 zł. Jeśli przestępstwo nastąpiło po raz kolejny, świadczenie nie może być niższe niż 10 000 zł.

 

 

 

 

Opublikowany w kategorii Aktualności, Utrata prawa jazdy 19 lip 2022

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.