banner

Sąd polski zajmie się sprawami polskich małżonków w następujących wypadkach:

  • gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi (bez względu na ich miejsce zamieszkania czy pobytu przed małżeństwem czy też po zawarciu małżeństwa) czyli:
  • gdy jeden małżonek mieszka w Polsce a drugi za granicą
  • gdy oboje mieszkają poza granicami kraju

Przykład:

Pan Piotr z żoną Anną wzięli ślub w 2000 r. w Koszalinie a w 2005 r. wyjechali do Irlandii. Tam urodziła się dwójka ich dzieci. Aktualnie chcą się rozwieść. W dalszym ciągu mieszkają jednak za granicą. Nie posługują się jednak biegle językiem angielskim, a nadto adwokat w Irlandii jest dla nich zbyt drogi a procedura rozwodowa zbyt skomplikowana. Oboje kilka razy w roku przyjeżdżają do Polski w odwiedziny do ich rodziny.

Czy w takiej sytuacji Pan Piotr może złożyć pozew w Irlandii czy w Polsce?

W przedstawionej powyżej sytuacji Pan Piotr może złożyć pozew o rozwód przed Sądem Okręgowym w Koszalinie, gdyż jest to Sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania.

 

A co, gdy polscy małżonkowie wzięli ślub za granicą i w Polsce nigdy wspólnie nie mieszkali?

Sąd Polski również rozpozna sprawę takich małżonków, gdyż są obywatelami polskimi, z tymże trzeba będzie ustalić przed jakim Sądem miejscowo właściwy wytoczyć sprawę o rozwód.

Zasadniczo proponuje złożyć pozew przed Sądem Okręgowym w mieście najbardziej powiązanym z małżonkami (np. z miejscowości gdzie pochodzą, gdzie mieszkają ich rodzice, po prostu gdzie najczęściej przyjeżdżają do Polski).

Warunek jest jeden, że w pozwie należy uzasadnić dlaczego składa się pozew przed tymże Sądem. Można powołać się właśnie na okoliczności rodzinne.  W pozwie o rozwód można złożyć wniosek, aby Sąd rozwodowy, do którego złożono pozew zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem czy Sąd, do którego złożono pozew może rozpoznać tą konkretną sprawą rozwodową. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, aby Sąd Najwyższy sprzeciwił się wyborowi sądu rozwodowego dokonanemu przez małżonków.

Opublikowany w kategorii Aktualności, Rozwody 14 kwi 2022

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.